פמת »א

מרסל, חוקרת משטרה שהצליחה להרשיע עבריין בכיר, מתחילה לעבוד כפרקליטה בפמת »א ומשובצת לתיק הונאת משכנתאות שמסעיר את המדינה. היא נחושה לא להתעלם מתחושות הבטן שלה אך מתקשה להשיג ראיות שיתמכו בהן. https://www.makorrishon.co.il/culture/motsash/103745/

Les unités secrètes stay-behind

    Mythes et réalités d’une stratégie « stay-behind » au début de la guerre froide (1945-1954) https://tempspresents.com/2016/04/22/mythes-et-realites-dune-strategie-stay-behind-au-debut-de-la-guerre-froide-1945-1954/ RETOUR SUR LES RESEAUX STAY BEHIND EN EUROPE : LE CAS DE L’ORGANISATION LUXEMBOURGEOISE https://www.cf2r.org/historique/retour-sur-les-reseaux-stay-behind-en-europe-le-cas-de-lorganisation-luxembourgeoise/  

Kidnap revisited: how I met my former captor – Forgiveness project

    In 2003 Mark Henderson was one of eight backpackers taken hostage in Colombia. One year after his release one of his kidnappers contacted him by email. Now he’s going back to meet him and finally close this chapter in his life. https://www.theguardian.com/world/2011/jan/26/my-kidnapper-colombia-hostage-mark-henderson The Forgiveness Project: Mark Henderson’s Story https://www.theforgivenessproject.com/stories/mark-henderson

Meilleurs vœux 2019

Initialement publié sur Geospatial Intelligence :
En cette nouvelle année, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, en espérant que cette année 2019 rime avec passion, énergie et succès! Pour démarrer l’année du bon pied, je vous propose de revenir rapidement sur les événements marquants de 2018, avant d’explorer quelques unes des nombreuses surprises que…

Stephan Harbort

Stephan Harbort hat Dutzende von Serienmördern getroffen. Der Kriminalist und Buchautor hat ihnen Fragebögen geschickt, ihre Akten studiert, versucht, sie zu verstehen. https://www.stern.de/panorama/stern-crime/forschung-zu-serienmoerdern–stephan-harborts-abgruendiges-spezialgebiet-8186584.html Serienmörder : https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/verbrechen/serienmoerder/index.html Stephan Harbort über Serienmörder   Im Mittelpunkt der fünfteiligen Eigenproduktion stehen Interviews mit deutschen Serienkillern. Der Kriminalist und Profiler Stephan Harbort hat in Justizvollzugsanstalten oder in psychiatrischen Einrichtungen mehrPoursuivre la lecture de « Stephan Harbort »

Mooc à suivre : Focus sur l’Afrique

    Bonjour, je vous invite à suivre deux Moocs spécifiques sur l’Afrique, qui sont une véritable opportunité de mieux connaître ce continent d’un point de vue du Droit et des libertés individuelles. Ils débutent très prochainement, alors n’hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne visez pas l’attestation de réussite. Bon apprentissage àPoursuivre la lecture de « Mooc à suivre : Focus sur l’Afrique »