CRIMES COLS BLANCS - WHITE COLLAR CRIMES - CRIMENES DE CUELLO BLANCO·FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

פמת »א

0692957d-6751-4e9c-9966-6ff5c7491152.jpg

מרסל, חוקרת משטרה שהצליחה להרשיע עבריין בכיר, מתחילה לעבוד כפרקליטה בפמת »א ומשובצת לתיק הונאת משכנתאות שמסעיר את המדינה. היא נחושה לא להתעלם מתחושות הבטן שלה אך מתקשה להשיג ראיות שיתמכו בהן.

https://www.makorrishon.co.il/culture/motsash/103745/

FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

I am a Communist for the FBI, I walk alone

220px-I_Was_a_Communist_for_the_FBI_Poster.jpg

I Was a Communist for the FBI consisted of 78 episodes syndicated by the Frederick W. Ziv Company to more than 600 stations, including KNX in Los Angeles, California, with original episodes running from March 30, 1952 to September 20, 1953. The program was made without the cooperation of the FBI.

Real-life undercover agent Matt Cvetic was portrayed by Dana Andrews. The show had a budget of $12,000 a week, a very high cost to produce a radio show at the time. The program frequently dealt with the great stress that Cvetic was under, as he covertly infiltrated a local Communist Party cell. There were many personal and family problems caused by his being a Communist, as well as a certain amount of mental torment. He saw the party as being hypocritical and a great danger to society. In 1953, Ziv created a separate television follow-up, I Led Three Lives, based on the life of Herbert Philbrick, a Boston advertising executive who also infiltrated the U.S. Communist Party on behalf of the FBI in the 1940s. This time, the FBI approved all of the show’s scripts.

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Was_a_Communist_for_the_FBI#Film

https://www.otrcat.com/p/i-was-a-communist-for-the-fbi

FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

Special Service Friendship. Russian Movie. Action! StarMediaEN

Two friends, Michael Volkov and Viktor Kamintsev served in “hot spots”, but later they got into different departments. One became a criminal police investigator; another headed an “Alpha” sniper squad. Investigating a contract killing of well-known businessman, Volkov understands that he should look for a high-qualified sniper. So he goes to an old friend, not knowing that Kamintsev worked undercover in the criminal environment. The syndicate is headed by a mysterious person – “Spider.”

AFRICA·DELINQUANCE JUVENILE - JUVENIL DELINQUENCY - DELINCUENCIA JUVENIL·FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

« Invisibles », un thriller produit en Côte d’Ivoire

 

« Chaka et sa grande sœur Hadjara décident de quitter leurs parents endettés. Pour survivre, la jeune fille trouve un travail. Chaka veut réellement aider sa famille, mais il est trop jeune pour travailler. Frustré, il est séduit par son ami Timo qui va lui présenter Kouess, un chef d’une bande. Malgré les supplications de sa soeur, Chaka se laisse initier par Timo et Kouess au vandalisme et à la violence. Chaka s’efforce de se forger une réputation de caïd sans pitié. Mais son ambition lui attire les foudres de Kouess qui n’accepte pas ses fréquentes insubordinations. Alors qu’Hadjara tente de sauver son frère de la délinquance, une lutte impitoyable est lancée entre Chaka et Kouess. C’est le début d’une guerre sans merci… »

INVISIBLES, la série choc créée par CANAL+ sur le continent africain, débarque le 29 octobre à 20H30

« Invisibles plonge le téléspectateur dans un thriller de société, où des enfants délinquants s’organisent en bande ultra-violente pour survivre. Captivante, émouvante et poignante, cette série met en perspective un phénomène social à échelle mondiale, autour d’une jeunesse désorientée qui lutte pour une vie meilleure.  »

(source : Canal+).

 

https://www.francophonie.org/Invisibles-meilleure-fiction-La-Rochelle-49145.html

DETECTIVE - PRIVATE INVESTIGATOR - INVESTIGADOR PRIVADO·FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

Top Secret – Night Train To Berlin (June 11, 1950)

 

 

The role played by Ilona Massey, a Hungarian-born actress, was created in her likeness, which included her sultry voice and her heavy accent. As a government agent, Massey witnesses train murders, orders poisoned glasses of brandy, and examines the tattoos on a rebellious pigeon. She travels to Tangiers, London, and discovers Nazi spy rings in Berlin. Pack your suitcase, slip into your designer incognito clothiers, and cut your tongue out because Ilona Massey is ready to take you on the top secret mission of a lifetime!

FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

Fotografías de un Crimen

 

Un fotógrafo exitoso, Alex está viviendo al máximo en la ciudad capital: la fama, el dinero y su adoración por mujeres son parte del trabajo. Sin embargo, su increíble vida empieza a complicarse cuando toma una simple fotografía en el parque y de repente se encuentra huyendo de una banda de delincuentes. Ayudado por una mujer extraña, Katia, Alex logra escapar milagrosamente de los mafiosos. Más tarde ella lo ayuda a obtener una nueva perspectiva de vida y a encontrar la fuerza necesaria para enfrentar el peligro y vencer a los criminales.

FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

Ondes de choc – Journal de ma tête

 

Juste avant d’abattre ses parents, Benjamin Feller, 18 ans, envoie par la poste à sa professeure de français son journal intime.

Ursula Meier (« L’enfant d’en haut ») signe le premier volet d’une collection de fictions inspirées de faits divers survenus en Suisse.

Une troublante affaire de parricide, avec Fanny Ardant et Kacey Mottet Klein.

Premier volet d’une collection de fictions dans laquelle quatre cinéastes suisses sondent les maux de la société à travers le révélateur de faits divers réels, Journal de ma tête se penche sur une bouleversante affaire de parricide.

Circulant de bouche en bouche, les confessions du garçon nous donnent accès à ses tempêtes intérieures en même temps qu’à l’ »onde de choc » provoquée par son geste inexplicable.

Face au formidable Kacey Mottet Klein (Quand on a 17 ans), qui parvient à injecter une touchante humanité à son personnage, Fanny Ardant transmet par les variations de son regard et surtout de sa voix, la confusion qui assaille l’enseignante.

Servi par la mise en scène sensible d’Ursula Meier (L’enfant d’en haut) et le talent de ses comédiens – dont de véritables policiers et gardiens de prison –, ce téléfilm brouille les frontières entre réalisme et romanesque, à l’image du jeune Benjamin, funambule en déséquilibre sur le fil des mots et des actes.

 

FILM-MOVIE-PELICULA·SUJETS DIVERS - MISCELLANEOUS

Squadra criminale – Saison 2

 

 

 

« Les enquêtes de Valeria Ferro, trop humaine capitaine de la brigade criminelle de Turin. Une série policière efficace qui explore sans concession les réalités sociales de l’Italie contemporaine. » (Wikipédia)

« C’est une femme d’aujourd’hui, à la fois forte et fragile, absorbée par son travail. Elle le vit comme une mission dans laquelle elle s’engage totalement et qui résulte d’une blessure profonde. Elle doit traverser le mal pour atteindre la vérité. Pour elle, c’est à la fois une nécessité et le but ultime », souligne Miriam Leone, interprète de Valeria Ferro, capitaine de la brigade criminelle de Turin dans « Squadra criminale », dont Arte diffuse la saison 2, soit douze épisodes inédits. »