הונאה

הונאה היא סוג של השפעה חברתית, בה אדם מנסה לשנות את תפיסתו או התנהגותו של אדם אחר, באמצעות טקטיקות הכוללות ערמומיות , רמייה או ניצול. מתוך ויקיפדיה הונאת חנויות מקוונות רכישות שמתבצעות באתרים לא מוכרים או דרך הרשתות החברתיות עלולות להתברר כניסיונות להונאה וגניבת כספים. https://www.gov.il/he/departments/guides/police_cybercrime_online_stores הונאת יוטרייד: בעלי החברה הורשע בגניבת עשרות מיליוני שקליםPoursuivre la lecture de « הונאה »

Pétrole: géopolitique de la rente (L’iReMMO)

Rencontre avec :Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS au sein du programme «Climat, énergie et sécurité». Spécialisé sur les questions énergétiques, il pilote l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques pour le compte de la DGRIS du ministère des Armées. Il enseigne à l’IRIS Sup’ et co-coordonne la formation «Enjeux géostratégiques de l’énergie».Poursuivre la lecture de « Pétrole: géopolitique de la rente (L’iReMMO) »

Controversias con bancos e inversiones y Derecho Bancario en México

Autoridades del Sistema Financiero MexicanoFuente: IPAB (2012) La protección de tu ahorro bancario. Recuperado de: http://www.ipab.org.mx/docs/documentos/presentacion_05jun2012.pdf Si tuviste cargos no reconocidos, o te robaron dinero de tu cuenta bancaria, puedes aclarar dichas situaciones mediante procesos muy simples, aquí te enseño como.

Terrorismo financiero. El discurso de los mercados en los medios de comunicación – Toledano Samuel

Protagonistas de la actualidad informativa, los denominados mercados han aprovechado el deterioro de las instituciones democráticas para dictar las políticas públicas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Bancos, inversores o agencias de valoración se difuminan tras un concepto que les permite acudir a la opinión pública con un discurso repleto de rumores y especulacionesPoursuivre la lecture de « Terrorismo financiero. El discurso de los mercados en los medios de comunicación – Toledano Samuel »

La Banque du Liban est-elle sous le coup d’une vaste attaque informationnelle ? Portail de l’Intelligence Économique

Une importante part des déclarations, au Liban ou dans le monde, en faveur de la réforme profonde du système libanais, semble témoigner d’agendas politiques bien plus flous. L’affaire Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban (BdL) en est l’épiphénomène le plus visible. https://portail-ie.fr/analysis/2824/la-banque-du-liban-est-elle-sous-le-coup-dune-vaste-attaque-informationnelle Sans surprise, l’offensive judiciaire qui avait débuté en mars 2021 s’estPoursuivre la lecture de « La Banque du Liban est-elle sous le coup d’une vaste attaque informationnelle ? Portail de l’Intelligence Économique »

Der Chef, der keiner ist: Business-Risiko Fake President Trick & Gefahr aus dem Homeoffice

« Hallo, ich bin`s, der CEO. Können Sie mir mal schnell 4.000 Euro überweisen.“ Was abwegig klingt, ist eine beliebte Masche bei Cyberkriminellen: der sogenannte Fake President Trick. Dabei gehen die Kriminellen nicht immer so stümperhaft vor, dass die Masche sofort auffliegt. Zwischen den Jahren 2013 und 2016 haben Kriminelle damit weltweit 5,3 Milliarden Dollar ergaunert,Poursuivre la lecture de « Der Chef, der keiner ist: Business-Risiko Fake President Trick & Gefahr aus dem Homeoffice »

Pioneros del Cypherpunk “rebeldes del cifrado”. Los orígenes de la privacidad en internet.

Initialement publié sur Angel Katarain :
Un Cypherpunk es un activista que defiende la idea de usar criptografía potente y lo mejor de la tecnología para proteger la privacidad de las personas. Estos activistas jugaron un papel decisivo para la evolución de la tecnología criptográfica, usada hoy en día en todos lados.El movimiento Cypherpunk se inició…

Remboursement d’un achat litigieux par carte bancaire : la rétrofacturation (ou «chargeback») – lafinancepourtous.com

Vous avez réglé par carte bancaire un achat, mais le professionnel n’a pas exécuté ses obligations ou respecté les droits du consommateur. La rétrofacturation (ou « chargeback » en anglais) vous permet de revenir sur votre ordre de paiement et d’obtenir le remboursement de cet achat. https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/moyens-de-paiement/la-carte-bancaire/remboursement-dun-achat-litigieux-par-carte-bancaire-la-retrofacturation-ou-chargeback/

ספקולציות נדל »ן, הונאות

מיומנה של מחפשת דירה – פרק ד’: זהירות! הונאות נדל”ן כן, גם זה קורה. בילי וורובל חושפת בפניכם את הצד האפל של שוק הנדל »ן, ומציידת אתכם בכמה עצות שיעזרו לכם להתחמק ממנו https://www.leumiblog.co.il/mortgages/diary_4/ חוששים מהונאות נדל »ן? כעת תוכלו לקבל התראות על פעולות בנכס משרד המשפטים השיק מנגנון למניעת הונאות בעסקאות נדל »ן, שבאמצעותו בעלי נכסים יוכלוPoursuivre la lecture de « ספקולציות נדל »ן, הונאות »